Dialab Tıbbi Ürünler

Tüberküloz Tanı Ürünleri

TDC-Tüberküloz Dekontaminasyon ve Konsantrasyon Kiti

TDC, sodyum hidroksit-N-asetil-L-sistein dekontaminasyon ve konsantrasyonunun güvenli bir şekilde yapılması için gerekli materyalleri içeren bir dekontaminasyon ve konsantrasyon kitidir. TDC, genel laboratuvar kullanımı için balgam, bronkoalveoler lavaj, mide sıvısı, perikardiyal, plevral, peritonal sıvılar ve idrardan mikobakterilerin izolasyonunu sağlayarak mikroskop altında çalışmaya izin verir. Bu yöntem, laboratuvar örneklerinde bulunması muhtemel diğer mikroorganizmaları seçici olarak öldürür ve daha fazla mikobakterinin izole edilmesini ve ayrıca sedimantasyon amacına yönelik olarak balgam gibi örneklerin sıvılaştırılmasını sağlar. Bununla birlikte çapraz kontaminasyonu engelleyerek zaman ve emek kaybını önler. Proses sonrası oluşacan, biyolojik olarak tehlike arz eden materyaller, TDC'nin içeriğinde bulunan dezenfektan solüsyonu ile etkisiz hale getirilir.

Katalog No

Test Sayısı

04005

10 test

Lowenstein Jensen Besiyeri

Lowenstein Jensen besiyeri, tüberküloz tanısı için geliştirilmiş yumurta temelli bir besi yeridir ve tüberküloz etkeni Mycobacterium tuberculosis ve diğer mikobakterilerin klinik örneklerden izole edilmesinde dünyada yaygın olarak kullanılır. Bu ürün RTA Laboratuvarları tarafından dünya standartlarına uygun olarak üretilir ve CE belgelidir.

Lowenstein Jensen besi yerleri, 16x110 mm. ve 17x115mm. cam veya polikarbonat tüp içinde hazırlanabilir. Üretici firma adı, besi yeri adı, lot numarası ve son kullanma tarihi her tüp üzerinde etiketle belirtilir. Lowenstein Jensen besi yeri, PVC ambalaj içinde 20 adet veya özel seperatörlü kutusunda 100 adet olarak sunulur. 2-8 ºC arasında saklanmalı ve sevk edilmelidir. Raf ömrü 7 aydır.

Ürün İsmi

Katalog No

Lowenstein Jensen Medium
( 16 x 110 mm Cam Tüp)

04006

Lowenstein Jensen Medium
( 17 x 115 mm Polikarbonat Tüp)

04007

Lowenstein Jensen Medium w/o Glycerin
(17 x 115 mm Polikarbonat Tüp )

04008

ACL, Antibiyotikli Lowenstein Jensen Besiyeri

ACL Kit'leri, mikobakterilerin anti-tüberküloz ilaçlara duyarlılığının saptanması amacıyla hazırlanmış, orantı (proporsiyon) yöntemiyle çalışan antibiyotik içeren Lowenstein Jensen besi yerleridir. ACL kitlerinde cam boncuk içeren süspansiyon tüpü ve iki adet seyreltim tüpü bulunur. Sterilize edilmiş olan bu çözelti ve tüpler hem süspansiyon ve seyreltimlerin kolayca ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlar, hem de en fazla bu işlem sırasında ortaya çıkan kontaminasyonu engeller. Antitüberküloz ilaçlar ve derişimleri, INH 0.2µg/ml; INH 1µg/ml; rifampisin 40µg/ml; streptomisin 4µg/ml; etambutol 2µg/ml'dir. Bazı araştırmacılar bunlara ek olarak rifampisin 20µg/ml; streptomisin 8µg/ml; etambutol 4µg/ml derişimlerini de kullanmaktadır.

Bütün tüplerin üzerinde Üretici firma adı, tüp içeriği, antibiyotik konsantrasyonları, lot numarası ve son kullanma tarihi bulunan etiketler vardır. ACL Kitler; 16x110 mm. ve 17x115 mm. cam veya polikarbonat tüplerde hazırlanabilmektedir. ACL Kitler, özel PVC ambalaj içinde 1 kit ve ya özel seperatörlerinde 10 kit olarak sunulmaktadır. 2-8ºC arasında saklanmalı ve sevk edilmelidir. Miyadı 3 aydır. ACL kitlerimiz CE işaretlidir.

 

ACL KİT 1

ACL KİT 1+

ACL KİT 2

ACL KİT 2+

Kat. No: 04001

Kat. No: 04002

Kat. No: 04003

Kat. No: 04004

Süspansiyon tüpü

Süspansiyon tüpü

Süspansiyon tüpü

Süspansiyon tüpü

10 -2 seyreltim tüpü

10 -2 seyreltim tüpü

10 -2 seyreltim tüpü

10 -2 seyreltim tüpü

10 -4 seyreltim tüpü

10 -4 seyreltim tüpü

10 -4 seyreltim tüpü

10 -4 seyreltim tüpü

LJ (2 adet)

LJ (2 adet)

LJ (2 adet)

LJ (2 adet)

LJ-Izoniazid 0,2 µg/ml

LJ-Izoniazid 0,2 µg/ml

LJ-Izoniazid 0,2 µg/ml

(2 adet)

LJ-Izoniazid 0,2 µg/ml

(2 adet)

LJ-Izoniazid 1 µg/ml

LJ-Izoniazid 1 µg/ml

LJ-Izoniazid 1 µg/ml

(2 adet)

LJ-Izoniazid 1 µg/ml

(2 adet)

LJ-Rifampisin 40 µg/ml

LJ-Rifampisin 40 µg/ml

LJ-Rifampisin 40 µg/ml

(2 adet)

LJ-Rifampisin 40 µg/ml

(2 adet)

LJ-Streptomisin 4 µg/ml

LJ- Rifampisin 20 µg/ml

LJ-Streptomisin 4 µg/ml (2 adet)

LJ- Rifampisin 20 µg/ml

(2 adet)

LJ-Etambutol 2 µg/ml

LJ-Streptomisin 4 µg/ml

LJ-Etambutol 2 µg/ml

(2 adet)

LJ-Streptomisin 4 µg/ml (2 adet)

LJ-Streptomisin 8 µg/ml

LJ-Streptomisin 8 µg/ml (2 adet)

LJ-Etambutol 2 µg/ml

LJ-Etambutol 2 µg/ml

(2 adet)

LJ-Etambutol 4 µg/ml

LJ-Etambutol 4 µg/ml

(2 adet)

 

Yukarıdaki listede olmayan farklı antibiyotiklerle ve konsantrasyonlarda ACL Kit talepleriniz için lütfen satış ekibimizle iletişime geçiniz.